Kínálat

Kínálat

A CSORNAI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KÍNÁLATA


Az állandó kínálatban szereplő programok a teljes évben – tanéven kívüli programok, szünetek, táborozások stb. alatt is – kérhetőek, akár közvetlenül tananyaghoz illeszkedően (ez esetben kérjük jelezni, milyen tárgykörhöz kapcsolódóan kívánják az órák megtartását, hogy a muzeológus a konkrét osztály alapismereteire építhessen), akár attól függetlenül egy-egy szabad foglalkozás keretében. Az időszaki kínálat a kapcsolódó ünnepkör 2-3 hetében vehető igénybe, az adott témánál pontosan jelzett időszakokban, (rendkívüli esetektől eltekintve) kizárólag a múzeum épületében. A programjaink igény szerint megszervezhetőek a Múzeumban, illetve az Utazó Múzeum projekt keretében iskolai környezetben egyaránt. Valamennyi múzeumi órán ppt bemutató keretében ismertetjük az adott témát – nem frontális előadásként, hanem a gyerekekkel való oldott hangulatú, együttműködő beszélgetésen, esetenként vitákat generálva, további gondolatszálakat indítva, illetve életkornak megfelelő humoros-játékos elemekkel kiegészítve, vagy esetenként teljesen kiváltva. A bemutató alatt vagy után eredeti múzeumi műtárgyakkal illusztráljuk az elhangzottakat, hogy az elmélet kézzelfogható valósággá legyen – szó szerint.

A foglalkozásokat életkorokhoz, felkészültséghez igazodóan tartjuk meg, a fogadó intézmény egyéb igényeihez is alkalmazkodva, kiscsoportos óvodásoktól középiskolásokig bezárólag. Speciális igény esetén szervezett felnőtt csoportok (klubok, szakkörök) számára is vállalunk foglalkozástartást.
A foglalkozások technikai előkészületet igényelnek, ennek előzetes egyeztetésére
külső helyszín esetén a szervezéskor feltétlen szükség van.
Igény és megfelelő időkeret esetén a foglalkozásokhoz tematikusan illeszkedő kézműves tevékenységre is van lehetőség, amelyhez a szükséges alapanyagokat a Múzeum biztosítja, ám a személyes felszereléseket (olló, rajztábla stb.) kiszállások esetén a fogadó intézmény tanulóitól várjuk el.
A foglalkozások 30/45/60 perc időtartamúak, amelyekhez kapcsolódik még – igény
esetén – a 20-25 perc időtartamú kézműves foglalkozás.
A foglalkozásokat a múzeum régész-muzeológus, illetve népi gyermekjátszóházszervező végzettségű munkatársai vezetik.
A foglalkozások ára a foglalkozások tematikájától, időtartamától, helyszínétől függetlenül egységes 200 Ft/tanuló, pedagógusoknak, kísérőknek ingyenes.
Jelentkezéseket a tervezett foglalkozás előtt 2 héttel a múzeum telefonszámán
(96/261-527), illetve e-mail-ben (muzeum.csornai@gmail.com) várunk.
ELEVEN, VIDÁM, ÉRTÉKES. A MIENK.

ÁLLANDÓ KÍNÁLAT


„Nézzünk a raktári függöny mögé!” A Múzeum kívülről – belülről.
A népi építészet és lakáskultúra hagyományai a Kisalföldön
Pénztörténet a római kortól az 1950-es évekig
Ragadd meg a múltat! – Interaktív régészeti foglalkozás
A kőbaltától az atombombáig – hadászati és harcászati változások az évezredek folyamán
Búcsújáró csornaiak – a népi vallásosság emlékei
A premontreiek régészeti emlékei – Hol állhatott a középkori csornai prépostság?
Én elmentem a vásárba – a Csornai vásárok hagyományai
A csornai népviselet változásai és változatai
Mesterségem címere – Céhek és iparosok Csornán XVI-XIX. században
Paraszti gazdálkodás emlékei a Rábaközből
Madarat tolláról – Király Iván élete és munkássága
Csorna város kialakulása
Csorna jeles személyiségei – válogatott arcélek a múltból
Felosztva és elválasztva – Az Osztrák-Magyar Monarchia bukása
Képolvasás – a népi díszítőművészet értelmezése
A rábaközi hímzőkultúra
A fafaragás hagyományai
Védőszentjeink – a rábaközi templomok patróciníumai (Avagy patrónusok Harry Potter előtt
is voltak)
Rábaközi konyha
Gyermekvilág anno…
Időszaki kiállítás (Csak a Múzeumban kérhető, változó tematika)
Múzeumi tanóra – kiállítási tér biztosítása a pedagógus által vezetett foglalkozásra (Elsődlegesen javasolt tanórák: osztályfőnöki, honismeret, történelem, hittan, rajz, technika)
Szabadon választott, gyűjteményünkkel harmonizáló téma, előzetes egyeztetés alapján
Interaktív tárlatvezetés az állandó kiállításban (vagy egy blokkjában)

IDŐSZAKI KÍNÁLAT

Szt. Mihály napi vásár és vásárfia
Advent – Karácsonyi ünnepkör
Húsvéti ünnepkör népi és egyházi hagyományai a Rábaközben
„Legyünk szemei mindnyájan egy láncnak… ” 1848/49. emlékezete