Muzeológiai szakanyag

Muzeológiai szakanyag

MUZEOLÓGUSOK A MÚZEUMRÓL

Egykori és jelenlegi kollégáink tanulmányai a Csornai Múzeumról és a Szili Zárdamúzeumról

Csornai Múzeum

 • Aszt Ágnes Csornai Múzeum I-VI. MuseumTrip. Online elérhető: https://magyarmuzeumok.hu/cikk/legendas-targyak-es-megfigyelesuk-csorna-kozos-nagy-padlasan
 • Aszt Ágnes: Múzeum a Városban – Város a Múzeumban. 2021. Online elérhető előadás: https://www.youtube.com/watch?v=z5DteLX5Tcs
 • Aszt Ágnes: A Csornai Múzeum megújulási kísérletei. In: Történeti Muzeológiai Szemle 2021. 1-16. pp.
 • Aszt Ágnes: Csornai Múzeum. Kiállításvezető. Csorna, 2021.
 • Aszt Ágnes: A néprajzi gyűjtemény helyzete a Csornai Múzeumban (leadott kézirat, 2020.)
 • Aszt Ágnes: Csorna – Népes magyar mezőváros egy kies róna vidéken. Csorna, 2022. 112-117. pp.
 • Nagy Judit-Szalontay Judit: Csorna-Helytörténeti Múzeum. Tájak-Korok-Múzeumok 378. Budapest, 1990.
 • Pájer Imre (szerk.): Csornai Múzeum kiállításvezető. Csorna, 2000.
 • Szalontay Judit: A helytörténeti és néprajzi gyűjtemény 5 éves fejlődése. In: Csornai Híradó 2/1975. 19-20. pp.
 • Szalontay Judit: A Csornai Múzeum 25 éve. In: Csornai Múzeumi Füzetek 1. 17-39. pp.
 • Szalontay Judit: A Csornai Múzeum 30 éves. In: Arrabona (39.), 2001. 541-556. pp. Online elérhető:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_GYMS_ARABONA39_1_2/?pg=542&layout=s

Szili Zárdamúzeum