Kronológia

Kronológia

TÖRTÉNETI IDŐVONAL – VÁROSTÖRTÉNETI KRONOLÓGIA

A kronológia ógörög szóösszetételű (χρόνος = idő és λογία = tan) latin kifejezés, amely az események időrendjét, egymáshoz viszonyított helyzetét fejezi ki egy-egy adott kulturális közegen belül (adott időszámítási struktúrában). Kronosz titánként született Uránosz és Gaia gyermekeként, akit testvéreivel együtt gonosz apja a föld mélyére zárt. Kronosz azonban édesanyja segítségével felszínre, majd apja hatalmára tört, és trónjára ült. Kronosznak, az Időnek az uralma olyan kor volt, melyben nem volt erőszak, kapzsiság, nem volt fájdalom és kín, csak a tiszta harmónia. Ám ez a harmónia megbomlott, Kronoszt száműzte egyik ismertté vált fia, Zeusz. Az antik görög vallási legenda számunkra is tanulságot hordoz: a múltat hajlamosak vagyunk misztifikálni, szebbnek, tökéletesebbnek látni, olykor kedvünkre formálni. Ám a tények ettől nem változnak, és nem lehet más a feladatunk, mint a valóságot keresni, azt hirdetni: ha szép volt azért, hiszen példaértékű, ha pedig rossz, akkor azért, keressük meg alternatíváját, javítsuk ki az egykori hibákat. E szándékkal az alábbiakban a várostörténet fontosabb, meghatározóbb eseményeit tekintjük át – a teljesség igénye nélkül. További kiegészítő adatokat a tematikus összefoglalókban (intézménytörténetek, életrajzok stb.) találhatnak, illetve a Csornai Múzeum kiállításain.


 

i.e. XII-VIII. évezred

 

Csorna területének legrégibb lelete, a pattintott magkő (nucleus)

 

 

i.e. VI-I. évezred

 

Őskori régészeti kultúrák Csorna területén

 

 

i.e. II-i.sz. I. sz.

 

Boiusz királyság

 

 

i.sz.I-IV. sz.

 

Római uralom

 

 

V. sz. közepe

 

Hun uralom

 

 

VIII-IX. sz.

 

Késő-avar időszak

 

 

895-907

 

 

Magyar honfoglalás

 

 

1180 körül

 

Premontrei megtelepedés

 

 

1226

 

Csorna első írásos említése

 

 

1456. április 24.

 

 

Csorna mezőváros

 

 

1529

 

I. török dúlás Csornán

 

 

1703-11

 

Rákóczi-szabadságharc

 

 

1786. december 7.

 

A csornai premontrei rend feloszlatása

 

 

1790. június 25.

 

Csorna nagy égése

 

 

1849. június 13.

 

 

Csornai csata

 

 

1850

 

Csorna településrészeinek egyesítése

 

 

 

1861. április 28.

 

Csorna első polgári egyletének megalakulása

 

 

1861. június 13.

 

 

Csornán felavatják az ország első honvéd emlékművét

 

 

1871. június 7.

 

Csorna elveszíti mezővárosi címét

 

 

1876. január 3.

 

Csorna vasútállomásának megnyitása

 

 

1876. szeptember 24.

 

 

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek (IML) Csornára érkezése

 

 

1889. december

 

Rábaköz címmel megjelenik Csorna első hetilapja

 

 

1894. október 22.

 

A Keresztény Iskolatestvérek Csornára érkezése

 

 

1908. május

 

 

Megalakul a Rábaközi Sportegyesület

 

1913. október 12.

 

 

A Margit Kórház alapkőletétele

 

 

1914-1918

 

 

I. világháború

 

 

1919. június 9.

 

 

A vörösterror áldozatainak kivégzése

 

 

1927

 

Új községháza épült

 

 

1927

 

 

A községi könyvtár megnyitása

 

 

1930

 

 

Premontrei Hittudományi Főiskola megalakulása Csornán

 

 

1938. november 13.

 

Az „új” Jézus Szíve patrocíniumú plébániatemplom felszentelése

 

 

1939-1945

 

II. világháború

 

 

1950. nyara

 

 

A szerzetesrendek szétszóratása

 

 

1956. október 26-november 3.

 

 

Forradalmi megmozdulások Csornán

 

 

1969. június 22.

 

A Csornai Múzeum megnyitása

 

 

1970. február 15.

 

A Művelődési Központ megnyitása

 

 

Források:

Aszt Ágnes: Csorna régészeti emlékei. Kutatástörténeti fordulópontok. In: Nemes G. (főszerk.): Tomka80. Ünnepi tanulmányok Tomka Péter köszöntésére. Győr, 2020. 11-32. pp.

Bóna István: A hunok és nagykirályaik. Budapest, 1993.

Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. III. kötet. Budapest, 1897.

Diós István (főszerk.): Magyar katolikus lexikon I–XV. Budapest, 1993–2010.

Élő Pál: Csorna története I. A legrégibb időktől 1542-ig. Csorna, 1943.

Fejér, Georgius: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Tomi III. Vol. 2. Buda, 1829.

Gaál Zoltán: Csorna. Iskolái-Értékei-Nevezetességei. Győr, 1994.

Gerencsér Péter: Bécs kapujában. A Rábaköz hadtörténete a török korban. Csorna-Kapuvár, 2020.

Göncz József-Bognár Béla: Közlekedés Sopron vármegyében. „Sopron vármegye története képeslapokon és kordokumentumok tükrében” 9. Sopron, 2006.

Horváth Zoltán: A jobbágyvilág alkonya Sopron megyében. Budapest, 1976.

Kovács Imre Endre – Legeza László: Premontreiek. Budapest, 2002.

Kristó Gyula (főszerk.): Korai magyar történeti lexikon. Budapest, 1994.

Lovas Gyula: 125 éves a Győr-Sopron közötti vasútvonal. In: Soproni Szemle 2001/3. 292-318. pp.

Nagy Imre: Sopron vármegye története. Oklevéltár II. kötet. Sopron, 1891.

Pájer Imre: A Széchenyi István emlékére alapított Csornai Polgári Olvasókör (1861-1896). In: Soproni Szemle 1991/3. 215-219. pp.

Pájer Imre: Csorna évszázadai. Csorna, 1996.

Pájer Imre: Csorna. A XXI. század küszöbén. Budapest, 2002.

Ribai M. Elma: Isteni Megváltóról nevezett nővérek (Isteni Megváltó Leányai). In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1997/3-4. 181-207. pp.

Szalay Balázs: Csorna az 1956-os forradalom idején. Győr, 2012.

Vasárnapi Újság, 1861. jún. 23.; 1861. júl. 7.