„Mindennapi kenyerünk…” Hornok Magdolna „Mesterségek” festménysorozatára épülő képzőművészeti-néprajzi kiállítás (2021. október 16. – 2022. február 28.)

„Mindennapi kenyerünk…” Hornok Magdolna „Mesterségek” festménysorozatára épülő képzőművészeti-néprajzi kiállítás (2021. október 16. – 2022. február 28.)

„Mindennapi kenyerünk…” Hornok Magdolna „Mesterségek” festménysorozatára épülő képzőművészeti-néprajzi kiállítás (2021. október 16. – 2022. február 28.)

Hornok Magdolna Dunakömöldön született 1948-ban.

Az alkotóvágy, az önkifejezés e tárgyiasult formája gyermekkorától része az életének. Vásznain olajjal, akrillal dolgozva örökíti meg a világot. Portrékat, tájképeket fest, stílusa sokszínű, magát realista festőnek határozta meg. Realista olyan értelemben, hogy a tünékeny pillanatok, érzések és benyomások helyett az objektív valóság ábrázolására törekszik, munkái a legapróbb részletekig dokumentarista ihletettségűek. Ugyanakkor a napjaink jellemző valósága egyre inkább elszakadt az ősi hagyományok megértésétől és gyakorlásától. Ilyen értelemben Hornok Magdolna képei romantikusak és idealisták: azt mutatják meg, hogyan lehetne világunk emberléptékű, élhető. Hogyan adhatnánk tovább az általunk is gyarapított közös kulturális örökségünket fiainknak, unokáinknak – mint tették ezt a mesterek egykor, s teszik ezt egyre fogyó számban ma is.

E cél érdekében Hornok Magdolna folyamatosan járja az országot, keres, kutat és művészi kifejezőerővel dokumentál. Munkamódszere egyszerre a vándorfestőé és a néprajzkutatóé, objektív, mint egy kutató és érzékeny, mint egy művész. Az érzelmek erőltetett szándékoltság nélkül jelennek meg vásznain, láthatjuk az inas kezeket, a megfáradt arcokat, az alkotás örömét és az olykor feltámadó bizonytalanságot is: vajon jó ez, kell még a világnak?

Hornok Magdolna számos kiállításon fogalmazta már meg ezt a kérdést: 2003-ban Zsámbékon rendezték meg bemutatkozó kiállítását, amit a következő években 50 egyéni és csoportos kiállítás és tárlat követett, Magyarországon és Indiában.

Munkásságát komoly díjakkal ismerték el, és tagjai közé fogadta a Magyar Néprajzi Társaság, az Országos Képző- és Iparművészeti Társaság, valamint a Magyar Alkotók Internetes Társulása Egyesület is.

Kiállításunkon muzeológiai műfajokat ötvözve Hornok Magdolna mesterportréi mellett a helyi, rábaközi mesterek – Haszonits Dóra, Hegedűs Mátyás, Pákai Gusztáv, Turi Tamás, Körmendi Zoltán – alkotásai, eszközei és a nagyközönségnek csak ritkán megmutatott műhelytitkok tárgyi emlékei és néprajzi gyűjteményünk darabjai kaptak helyet.